Till innehållet

Hindås förskola

Hindås förskola har tre avdelningar och ligger på Stationsvägen i Hindås.

Hindås förskola

Avdelningar

På Hindås förskola finns det tre avdelningar: Solen, Regnbågen och Galaxen.

Utemiljö

Hindås förskola har en härlig gård som ger barnen många möjligheter att utveckla sin fantasi, kreativitet och motorik. Förskolans närhet till Hindås biblioteket och natursköna strövområden i skogen och nere vid sjön skapar många möjligheter till kreativt lärande och äventyr.

Arbetssätt

På Hindås förskola lägger vi stor vikt vid att barnen utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga. I samarbete med barnen kommer mycket av vårt arbetet ha fokus på att bygga en god verksamhet där barnen har reellt inflytande och delaktighet som ligger till grund i barnens intressen, erfarenheter, åsikter och behov.

Alla dagens rutinsituationer och aktiviteter innehåller tillfälle för lärande. Kontinuerligt arbetar vi med Grön Flagg och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen bygger på de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, lagar och styrdokument.

Fokusområden

Fokusområden för 2022 är livsstil och hälsa, där vi delat in året på tre områden utifrån barnens utveckling, lärande, trygghet, identitet, självständighet och självkänsla samt fungera enskilt och i grupp.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Hindås förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Kontakt

Avdelningen Solen

Avdelningen Regnbågen

Avdelningen Galaxen

Patrik Pedersén, rektor

Hindås förskola

Postadress
Härryda kommun
Hindås förskola
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-08