Till innehållet

Hedens förskola

Hedens förskola ligger i natursköna Rävlanda. Förskolan har tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i tre olika åldersgrupper.

Hedens förskola i Rävlanda

Avdelningar

Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon; Myrstacken, Humleboet och Bikupan.

Arbetssätt

Hedens förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

En vanlig dag på Hedens förskola innehåller en härlig blandning av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning eller vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass eller i vagn utomhus.

Lärande

Alla barn och unga ska lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna i förskolans verksamhet ska vara trygg, kreativ och inspirera barnen till nyfikenhet och lust att lära. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barnen. Pedagogerna skapar möjligheter för barnen att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många olika uttrycksmedel.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Hedens förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Måltider

Maten på Hedens förskola tillagas på förskolan av kunnig personal. Vi arbetar aktivt med begreppet närande och lärande måltider.

Kontakt

Avdelningen Bikupan

Avdelningen Humleboet

Avdelningen Myrstacken

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12