Till innehållet

Djupedals förskola

Djupedals förskola har sex avdelningar och ligger i Mölnlycke. Förskolan har nära till naturen med en egen liten skog inom förskolans område.

Djupedals förskola

Arbetssätt

Djupedal är en förskola i ständig utveckling som bland annat inspireras av Reggio Emilia filosofin. Filosofin utgår från barnet, dess tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Verksamheten bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens intressen blir utgångspunkten i lek och undervisning. Hos oss verkar pedagoger och barn tillsammans för att utveckla demokratiska värderingar. Förskolan lägger stor vikt på lärmiljöer och materialets betydelse i en strävan mot att ingenting är omöjligt.

Kontakt mellan förskola och vårdnadshavare

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum där de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av lärlogg och pedagogisk dokumentation.

Introduktion

Under inskolningen blir barnet en del av förskolans sociala sammanhang och en del i barngruppen. Pedagogernas uppgift är att varsamt skapa anknytning och en förtroendefull relation till barnet och vårdnadshavare. Tidsperioden anpassas alltid efter barnets behov i samråd med barnets pedagoger och vårdnadshavare. Inskolningen brukar pågå i ungefär två veckor. Under inskolningen skapas relationer till nya kompisar, pedagoger, miljö och material. Vårdnadshavarens roll ä viktig då det är vårdnadshavaren som känner barnet bäst. Tillsammans samarbetar förskolans personal och vårdnadshavare för att göra barnets tid på förskolan så meningsfull och positiv som möjligt för att ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Avdelningen Gul

Avdelningen Orange

Avdelningen Grön

Avdelningen Blå

Avdelningen Lila

Avdelningen Röd

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12