Till innehållet

Barrskogens förskola

Barrskogens förskola i Mölnlycke arbetar med inspiration av Reggio Emiliafilosofin. Filosofin innebär att förskola sätter barnens val, dess förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Barrskogens förskola har fem avdelningar.

Barrskogens förskola och gård

Arbetssätt

Barrskogens förskola är i ständig utveckling. Förskolan som bland annat inspireras av Reggio Emilia filosofin utgår från barnets tankar och värld. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Barrskogens förskolas verksamhet bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens intressen blir utgångspunkten i lek och undervisning. Hos oss verkar pedagoger och barn tillsammans för att utveckla demokratiska värderingar. Förskolan lägger stor vikt på lärmiljöer och materialets betydelse i en strävan mot att ingenting är omöjligt.

Kontakt mellan förskola och vårdnadshavare

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna får även tillgång till läroportalen Unikum där de kan ta del av lärarlogg och pedagogisk dokumentation som rör deras barn.

Introduktion

Under inskolningen blir barnet en del av förskolans sociala sammanhang och en del i barngruppen. Pedagogernas uppgift är att varsamt skapa anknytning och en förtroendefull relation till barnet och vårdnadshavare. Tidsperioden anpassas alltid efter barnets behov i samråd med barnets pedagoger och vårdnadshavare. Inskolningen brukar pågå i ungefär två veckor. Under inskolningen skapas relationer till nya kompisar, pedagoger, miljö och material. Vårdnadshavarens roll ä viktig då det är vårdnadshavaren som känner barnet bäst. Tillsammans samarbetar förskolans personal och vårdnadshavare för att göra barnets tid på förskolan så meningsfull och positiv som möjligt för att ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Avdelningen Asken

Avdelningen Björken

Avdelningen Eken

Avdelningen Granen

Avdelningen Kastanjen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-09