Till innehållet

Älmhults förskola

Älmhults förskola har tre avdelningar och ligger i Hindås. Förskolan har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i förskolans närområde.

Älmhults förskola

Avdelningar

Älmhults förskola har tre avdelningar, Björken, Eken och Linden.

Arbetssätt

Älmhults förskola arbetar utefter inspiration av Reggio Emiliafilosofin som innebär att barnens val, förkunskaper, tankar och teorier i första rummet. Det är viktigt att alla barn och pedagoger ska erhålla känslan av gemenskap och samhörighet. Förskolans pedagoger utgår ifrån barnens tankar, idéer och kreativitet för att på ett lustfyllt vis förundras och erövra ny kunskap tillsammans.

Inne- och utemiljö

På Älmhults förskola har vi naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. På gården får barnen möjlighet att träffa barn och pedagoger från andra avdelningar för att skapa nya kontakter. Förskolans gemensamma inomhusyta är uppbyggd för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Älmhults förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Måltider

Maten på Älmhults förskola tillagas på förskolan av kunnig personal. Vi arbetar aktivt med begreppet närande och lärande måltider.

Kontakt

Avdelningen Linden

Avdelningen Eken

Avdelningen Björken

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-25