Till innehållet

Omsorgsresa

Resor till och från dagverksamhet eller daglig verksamhet samt växelvårdsresor samordnas och planeras av Härryda kommuns trafikverksamhet. Resorna körs av Västtrafik.

Samtliga fordon är utrustade med bälten som enligt lag ska användas.

Tillbud eller olycksfall vid resa

Om du som är resenär haft en omsorgs- eller växelvårdsresa och önskar rapportera en olycka eller ett tillbud som inträffat i samband med en resa, kan du använda nedanstående ifyllnadsbara formulär.
Anmälan av tillbud eller olycksfall Pdf, 127.3 kB.

Kontakt

Vid trafikstörningar kontaktas Västrafik

Anmälan/synpunkter
020-91 90 90

Kund- och resetjänst
synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-07-05