Till innehållet

Härrydaborna är länets mest självförsörjande

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 28 okt 2021

82,4 procent av Härryda kommuns befolkning i arbetsför ålder kan försörja sig. Det är högst andel bland alla kommuner i Västra Götaland visar en beräkning som Svenskt Näringsliv har gjort.

Bilmekaniker arbetar med en motor i verkstadsmiljö.

Foto: Angel Nieto, Mostphotos

Andelen självförsörjande i arbetsför ålder (20-64 år) varierar mellan länets kommuner. Genomsnittet för Västra Götaland är 75,6 procent och i topp av de 49 kommunerna ligger Härryda med 82,4 procent.
– Vi jobbar mot målet Sveriges lägsta arbetslöshet och Sveriges bästa företagsklimat, och det här är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten.

Tajtare processer med Härryda framtid

2019 genomförde Härryda kommun en omorganisation där ett av syftena var att snabbare kunna erbjuda arbetslösa individuellt stöd i form av utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd samt enhet för nyanlända bildade då en gemensam verksamhet under socialtjänsten med namnet Härryda framtid.
– Vi tog bort stuprören mellan enheterna och tajtade till processerna. Om du idag ansöker om försörjningsstöd blir du samtidigt inbokad hos arbetsmarknadsenheten för att få hjälp till självförsörjning. Väntetiderna är borta. Vi sätter också in insatser redan under etableringstiden, vilket innebär att om du till exempel läser sfi ett par gånger i veckan kan du praktisera de övriga dagarna, säger Hans Frimanson, verksamhetschef för Härryda framtid.

Vuxenutbildningen har en nyckelroll i att ta fram utbildningar som dels näringslivet efterfrågar, dels matchar personernas erfarenheter och förutsättningar. Det kan också handla om att hjälpa personen att byta riktning i karriären för att komma närmare arbetslivet

Störst vinst för den enskilde och dess familj

Att kunna försörja sig själv är framför allt en vinst för den enskilde och dess familj, menar Lena Lager:
– När människor klarar sin egen försörjning och blir självständiga, så stärker det inte bara de vuxna i familjen utan det ger också en tryggare uppväxt för barnen med allt vad det innebär. Det är hos den enskilde och dess familj som vi ser det största och viktigaste vinsterna, säger Lena Lager.

"Stora skillnader i självförsörjning bland kommunerna i Västra Götaland"Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om Härryda framtid

Kontakt

Hans Frimanson, verksamhetschef för Härryda framtid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt