Till innehållet

Peter Herrmann (L)

  • Ersättare till kommunens gode män i lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2023 - 2026
  • Ersättare till kommunens ombud i Göteborgsregionens Ryaverken AB för tiden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14