Till innehållet

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera den hos tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskydd). En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Vilka anläggningar ska registreras?

Alla medelstora förbränningsanläggningar ska vara registrerade hos tillsynsmyndigheten. Nya medelstora förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift.
Anläggningar som togs i drift före den 20 december 2018 ska registreras enligt följande:

  • Anläggningar med högre effekt än 5 MW (dvs 5-50 MW) ska registreras den senast den 1 januari 2024.
  • Anläggningar med lägre effekt än 5 MW (dvs 1-5 MW) ska registreras senast den 1 januari 2029.

Registrera din anläggning hos

miljö- och hälsoskydd

Är miljö- och hälsoskydd din tillsynsmyndighet, använd e-tjänsten nedan.

Om ändringar av förbränningsanläggningen påverkar en uppgift som verksamhetsutövaren har lämnat vid registreringen, ska du som verksamhetensutövare också uppdatera den uppgiften i e-tjänsten.

Du som verksamhetsutövare ska även informera tillsynsmyndigheten om planerade ändringar som har betydelse för begränsningsvärdena.

Registrera din anläggning hos Länsstyrelsen

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar Länk till annan webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

Precis som tidigare kan du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning behöva ansöka om tillstånd för anläggningen eller anmäla verksamheten som miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-06