Till innehållet

Vuxenutbildningens historia

Vuxenutbildningen i Härryda kommun har haft en lång resa, från yrkesskolor på trettiotalet via Komvux på sextiotalet till att nu även erbjuda eftergymnasiala utbildningar. Det finns också utbildning för grundskole- och gymnasiekompetens, sfi, särvux och yrkeshögskola.

Vuxenutbildningen i Härryda kommun växte fram ur kommunens yrkesskolor i Råda och Landvetter som startade på 30-talet. De hade genom åren erbjudit sömnadskurser, kurser i hushållsgöromål, textilberedning för manliga textilarbetare, kontorskurser, hemtekniska kurser samt kurser i snickeri, bokbinderi, svetsning, engelska, tyska, franska m.m.

1968 inrättades Komvux. Kursutbudet på Råda och Landvetter yrkesskolor utvidgades. Det gick nu även att läsa in grundskolekompetens.

1969 infördes den nya grundskolan.

1971 började eleverna erbjudas att läsa in gymnasiekompetens på kvällstid. De fick även möjlighet att söka studielån.

Från och med läsåret 1972/73 anordnades i Komvux endast kurser som följde läroplanen för grundskola och gymnasium.

1977/78 anordnades sammanhållen grundskola för grundskolekompetens på dagtid med en kurslängd på fyra terminer.

1979/80 startades sammanhållen tvåårig social linje för fullständig gymnasiekompetens. Yrkesinriktade kurser anordnades också inom vård, teknik, handel, kontor och textil. 1981/82 kom en sammanhållen tvåårig ekonomisk linje på dagtid.

1982 kom den nya läroplanen för Komvux vilket innebar att undervisningen blev mer tillrättalagd för vuxna.

1991 startade vuxenutbildningen sin första uppdragsutbildning i samarbete med arbetsförmedlingen. Det var en påbyggnadsutbildning för långtidsarbetslösa.

Från och med läsåret 1993/94 tillämpade Komvux och gymnasieskolan samma läroplan och kursplaner.

1995/96 integrerades Komvux och ungdomsgymnasiet i Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. SFI arbetade på Ekdalaskolan.

Från och med läsåret 1997/98 hade den grundläggande vuxenutbildningen sina lokaler i Teliahuset. Den gymnasiala vuxenutbildningen flyttades till Hulebäcksgymnasiet och NO-institutionerna samordnades med ungdomsgymnasiet.

1999 flyttade Komvux administration till Rörsvängen 9 i Mölnlycke. Två lektionssalar flyttade till Gula paviljongen vid Rörsvängen. Höstterminen 1999 flyttade delar av den gymnasiala vuxenutbildningen från Hulebäcksgymnasiet till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Elevkårens expedition och elevernas pausrum flyttade till Gula paviljongen.

Från och med 2000 hade Omvårdnadsprogrammet sina undervisningslokaler i Ekdalaskolan och SFI hade sina lokaler i Teliahuset tillsammans med den grundläggande vuxenutbildningen. Höstterminen 2000 flyttade dataundervisningen till administrationsbyggnaden på Rörsvängen 9. Undervisningen i matematik, SO-ämnen och språk flyttade till Gula paviljongen.

2004 flyttade Vuxenutbildningen till nybyggda lokaler på Långenäsvägen 5.

2006 startade särvux, utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.

2007 startade undersköterskeutbildning och påbyggnadsutbildning för dagbarnvårdare till barnskötare för anställda i Härryda kommun.

2008 startade Yrkes-SFI med butiksutbildning.

Kontakt

Ewa Psaris, kurssekreterare

Carina Nielsen, administratör

Ingrid Källström, rektor

Anette Ambrén, rektor Yh

Hans Frimanson, verksamhetschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01