Till innehållet

Eftergymnasial utbildning - Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, YHIM, anordnar yrkeshögskoleutbildningar. Yh-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som ska ge en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet som leder till arbete.

Fyll i alternativtext

Yh-utbildning

Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och outbildningsanordnare och finns inom många områden. Yh vänder sig både till dem som kommer direkt från gymnasieskolan och till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område.

För behörighet till Yh-utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller motsvarande. En del yrkeshögskoleutbildningar har även särskilda behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten.
Se YHiMs webbplats: Behörighet till yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskoleutbildningar anordnas av kommuner, högskolor och företag. De är huvudmän för utbildningarna och har tillsammans med arbetslivet utformat innehållet. Alla Yh-utbildningar är godkända av en särskild myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan (https://www.myh.se/). Yh-myndigheten arbetar på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som skall säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. I ledningsgrupperna finns representanter från arbetsliv, högskolor, kommuner och de studerande.

YHiM - Först till jobbet!

Många är de som använt Yrkeshögskolan i Mölnlycke som språngbräda i sin karriär. Fler och fler vill göra likadant. Vi är självklart glada men inte förvånade. Hårt arbete lönar sig. Både för oss och våra studenter. Våra utbildningar är noggrant utvalda och minutiöst planerade. Vi har satt en stolthet i att ha en ambitionsnivå som är lite högre. Det gäller allt.

En av många fördelar med YHiM är att vi har en stor andel lärarledda lektioner. All schemalagd tid leds av erfarna och skickliga lärare, många med direkt koppling till näringslivet. Det säkerställer att du får kunskaper som är verklighetsförankrade och applicerbara i ett arbete från första dagen. En annan styrka som vi är stolta över är den stora andelen LIA (Lärande i Arbete) som ingår i utbildningarna. Merparten av våra utbildningar har LIA. Den kan uppgå till en tredjedel av den totala studietiden, vilket väsentligt ökar dina chanser att få ett bra jobb. En tredje fördel med YHiM är våra nära samarbeten med såväl företag som högskolor och universitet, ännu en viktig aspekt för att vara först till jobbet!

Vi har starttillstånd för tre utbildningar

Vecka 2 kom besked från Myndigheten för yrkeshögskolan:
YHIM har fått starttillstånd för tre utbildningar, två är gamla trotjänare som vi har levererat i flera år. Den tredje är helt ny för oss, men är en påbyggnad till en utbildning som vår systerverksamhet levererat länge.

Löne- och ekonomikonsult och Tullspecialist får fortsatt förtroende. Den förstnämnde startade hösten 2022.
Tullspecialist kommer att startas i januari 2023.

Vår nyaste utbildning heter Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre. (Distans)

Vår systerverksamhet Vård- och omsorgscollege har utbildat undersköterskor i många år och nu kommer YHIM att erbjuda en specialisering.

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. Utbildningen bedrivs på 50% deltid och distans med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser och en mer innehållsrik LIA-placering.

Utbildningen kommer inte att vara helt på distans då vissa fysiska möten kommer att hållas för avstämningar, grupparbeten, med mera.

Utbildningen planeras nästa gång att starta hösten 2023.

Information om utbildningarna finns på vår hemsida. www.yhim.se

Kontakt

Carina Carlander, utbildningssamordnare

Anna Sjöström, utbildningsledare och tf rektor

Ann-Cathrin Gilbertsson, utbildningsledare

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-12