Till innehållet

Peter Wärne Atterfelt

En gång i månaden kommer Pedagog Härryda presentera en intressant profil från våra verksamheter. Denna gång möter vi Peter Wärne Atterfelt, samordnare närvaroteamet. Ett samverkansteam mellan skola och socialtjänst.

Bild på Peter Wärne Atterfelt.

Vem är du, Peter? Vad har du för bakgrund?

Jag är en urgöteborgare och har arbetat med barn och ungdomar i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag är utbildad socionom och KBT-terapeut och har bland annat jobbat på behandlingshem, i både Trollhättan och Göteborg. Jag har även arbetatt i sex år på Magelungens hemmasittarprogram och kommer nu senast från ett högintensivt familjebehandlingsteam i Angered.

Hur kommer det sig att du sökte tjänsten som samordnare i närvaroteamet och till Härryda kommun?

– Det var faktiskt både genomtänkt och lite av en slump. Jag hade precis börjat titta mig omkring och fundera på vilken typ av arbete jag skulle vilja gå vidare till. Då dök den här tjänsten upp i mitt flöde på LinkedIn. Sedan jag jobbade på Magelungen så har jag varit intresserad av det här med skolnärvaro/skolfrånvaro och har saknat att arbeta med det. Nu tyckte jag att det lät spännande att också få möjlighet att arbeta lite mer strategiskt och att få vara med och utveckla en modell som passar för Härryda.

Egentligen var det två saker som fick mig att söka. Dels att det här är en hjärtefråga för mig, men också ambitionen hos Härryda kommun. Det är ju lite kaxigt det här med att prata om Sveriges bästa skola, men det tilltalade mig. Även att kommunen hade identifierat ett område man var bekymrade över och nu är beredda att satsa för att komma vidare med.

Vad är Närvaroteamets huvuduppdrag och syfte?

– Huvuduppdraget är att vara ett stöd till skolor som har elever i hög, problematisk skolfrånvaro; att bidra med en modell för arbetet för att hjälpa eleven tillbaka till skolan och för att hitta tillbaka till ett fungerande samarbete mellan skola, elev och vårdnadshavare.

Ett viktigt syfte är också att främja samverkan mellan olika professioner och verksamheter, i första hand skola och socialtjänst. Då är det en tillgång att teamet består av medarbetare från båda dessa verksamheter.

I förlängningen hoppas vi såklart också att vi kommer kunna bidra till att skolor, i samverkan med andra verksamheter, i ännu högre grad klarar detta utan närvaroteamet. Bland annat genom att sprida goda exempel kring vad skolor gör för att förebygga hög skolfrånvaro. För det pågår ju väldigt mycket bra arbete redan, det måste vi komma ihåg!

Vad tror du kommer bli roligast och vad blir den största utmaningen i det kommande arbetet?

– Roligast är enkelt! Det kommer vara när vi bidrar till att en elev vågar starta upp igen, när möjligheterna överväger oro och rädsla. Och kanske ännu mer när vi ser att vårt jobb börjar bli lite överflödigt, när skola, elev och vårdnadshavare sköter planeringen själva och relationerna återskapas. Jag har också haft turen att få med duktiga kollegor i teamet, som har stor erfarenhet från olika håll, vilket känns jätteroligt.

Det jag ser som en utmaning är just att vi nu behöver ta med oss dessa olika erfarenheter in i det gemensamma arbetet, skapa samsyn och enas i ett gemensamt arbetssätt, enligt en förutbestämd modell. Det blir en utmaning för teamet och en personlig utmaning för mig som teamledare. Att sedan också etablera oss och modellen i organisationen, att skapa förtroende och förståelse för vad vi kan hjälpa till med. Här vill jag gärna öppna upp för samtal. Har ni frågor? Ta gärna kontakt med mig.
Samlingssida för månadens profil

Kontakt

Peter Wärne Atterfelt, samordnare närvaroteamet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-18