Till innehållet

Resa till Segovia i Spanien

Kroken och Pixbo förskolor har fått förmånen att resa till Segovia strax utanför Madrid i Spanien. Resan är en del i ett Erasmus-projekt där det ges möjlighet att få skugga personal inom samma yrkeskategori och få ta del av den verksamhet som bedrivs i ett annat land.

Fyll i alternativtext

Pedagogerna Ulrika Nord-Jansson, Sofia Thegerström och Anna Hultgren deltar på resan.

Syfte med resan

Under första veckan i oktober 2022 åker en grupp pedagoger till Spanien. Syftet med det här utbytet är att få se hur skolorna vi ska besöka arbetar med digitalitet och hållbar utveckling. Vi hoppas få syn på kreativa lärande miljöer som speglar användandet av de digitala verktygen och hur de blir en naturlig del av de lärande miljöerna. Vi hoppas vidare att få syn på skolans arbete kring källkritik och hur de arbetar med de yngsta barnen med frågan som vi tänker bara blir mer och mer relevant.

Språkutveckling

På vår förskola och i förskolan i stort i vår kommun har språk ett särskilt fokus under läsåret. Förskolan och skolan vi ska besöka i Segovia har ett bibliotek som de nyss startade upp och lärande miljöer där språk och barns språkutveckling har en särskild plats. Vi hoppas få syn på lärande miljöer och bibliotek som inspirerar oss vidare då vi själva är i startgroparna för ett biliotek.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsutvecklare Karin Lagerström har hjälpt oss efter att vi uttryckte intresse för att få utbyta erfarenheter och kunskap med andra pedagoger i andra länder. Vi har fått beskriva vad vi vill få syn på och via det har Karin sedan matchat våra önskemål med förskolor och skolor som finns inom Erasmus+ och hade möjlighet att göra ett utbyte. Vi har redan etablerat kontakt med förskolan vi ska besöka via pedagoger som gjorde besök hos oss i maj månad.

Vi ser fram emot vårt besök och hoppas på att hinna se så mycket som möjligt av den verksamhet som bedrivs i Segovia utanför Madrid.

Eramus+

Alla anställda inom för- och grundskola har möjlighet att gå en kurs eller jobbskugga pedagoger i Europa. Genom vår Erasmus+ ackreditering betalas resa, mat och uppehälle. I vår Erasmusplan beskrivs de utvecklingsområden som omfattas av ackrediteringen Agenda 2030.

  • Utveckla kunskaper och nya metoder att undervisa om hållbar utveckling
  • Lärarnätverk med fokus på Agenda 2030
  • Digitalisering
  • Öka kunskaper om metoder för att arbeta med digitala verktyg
  • Utveckla digitala nätverk och samarbeten mellan lärare och elever inom EU

Om ni är intresserade av att besöka en annan för- eller grundskola så har vi etablerat samarbeta med enheter i bland annat Spanien, Nederländerna och Kroatien. Det finns även en sida för ackrediteringen. Välj att logga in som anställd i Härryda kommun för att nå sidan.
Ackreditering Erasmus+ Härryda kommun Länk till annan webbplats.
Vill ni veta mer, kontakta : karin.lagerstrom@harryda.se

Kontakt

Katarina Hult, rektor Kroken och Pixbo förskolor

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-20