Till innehållet

Avgifter och villkor

Aktuella avgifter

Ämne

Kostnad

Rytmik

350 kr/termin

Bild 1

500 kr/termin

Dans 1-2

500 kr/termin

Dramakör

500 kr/termin

Instrumentalrytmik

500 kr/termin

Körlek

500 kr/termin

Kör

500 kr/termin

Teater 1-2

500 kr/termin

Bild 2-4

750 kr/termin

Dans 3-4

750 kr/termin

Instrument

750 kr/termin

Musikal

750 kr/termin

Musikproduktion

750 kr/termin

Sång

750 kr/termin

Teater 3-4

750 kr/termin

Fördjupningskurser Musik och Teater

1500 kr/termin
inklusive instrumental-/röstträningslektion

Instrumenthyra

300 kr/termin

Om att hyra instrument på kulturskolan

Villkor för antagning och uppsägning

  • Alla barn och unga, 5-20 år, i Härryda kommun är välkomna till kulturskolan.
  • Du som vårdnadshavare ansöker om plats och är fakturamottagare.
  • Du ansöker om plats tidigast terminen före kursstart.
  • Kulturskolan antar eleverna i turordning i mån av plats eller placerar dem i kö efter ansökningsdatum.
  • Kulturskolan erbjuder minst 26 kurstillfällen per läsår.
  • Platsen på kulturskolan löper tillsvidare om inget annat meddelas (detta gäller inte rytmikkurserna som är ettåriga).
  • Kulturskolan skickar faktura i september respektive februari.
  • Vill du säga upp din plats ska du göra det senast 5 juni respektive 15 december inför kommande termin.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-14