Till innehållet

Ansökan om ersättningsbelopp

För de elever som behöver särskilt stöd och som går på en annan gymnasieskola i eller utanför Göteborgsregionen kan elevens skola ansöka om ersättning för extraordinära stödinsatser.

Ersättningsbelopp söks av den gymnasieskolan som eleven går på och regleras skolorna emellan. Den gymnasieskolan som eleven studerar på fyller ansöker med blankett till Hulebäcksgymnasiet som administrerar och hanterar ärendet för eleven. Hulebäcksgymnasiet administrerar samtliga inskrivna elever som bor i Härryda kommun även om dem inte går på Hulebäcksgymnasiet.

Varje år avrapporterar skolorna vilka åtgärder som de sökta pengarna gått till samt om man behöver söka ersättning för stöd ytterligare ett år.

Blankett för ansökan om ersättningsbelopp Pdf, 191.4 kB.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-09