Till innehållet

Modersmål

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. Undervisningen ska ge elever förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Elev och lärare på en lektion

Rätt till modersmålsundervisning

Barn som har modersmålsundervisning får hjälp att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Bedömning och betygsättning sker utifrån kursplanen för ämnet modersmål. För att ha rätt till modersmålsundervisning ska

  • en eller båda vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven använda sitt modersmål hemma varje dag.
  • eleven ha grundläggande kunskaper i språket
  • eleven gå i grundskolan, men ej förskoleklass.

Teckenspråk inkluderas som ett eventuellt modersmål.

Rätt till modersmålsundervisning som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan till modersmålsundervisning

Alla grundskoleelever som går i kommunala skolor eller är bosatta i kommunen kan ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1. För att ansöka om modersmålsundervisning inför kommande läsår ska vårdnadshavare lämna in ansökan under perioden 1 februari till och med 14 april. Ansökan görs med e-legitimation via kommunens e-tjänst. Om barnet redan har modersmålsundervisning behövs ingen ny ansökan.

Nyinflyttade i kommunen kan också ansöka genom att ta kontakt direkt med enhetschefen för Centrum för flerspråkigt lärande.

Besked om antagning skickas till vårdnadshavare i juni. För att undervisningen ska kunna börja behöver kommunen ha minst fem ansökningar till det aktuella språket. Vid ett avslag på ansökan behöver vårdnadshavaren ansöka igen till kommande år. Undervisningen startar tidigast första veckan i september men det kan dröja till senare i september på grund av planering av lokaler, lärare och schema.

Säga upp modersmålsundervisning

Om man inte längre önskar modersmålsundervisning ska platsen sägas upp. Om modersmålsundervisningen inte sägs upp så förutsätts att ditt barn fortsätter modersmålsundervisningen.

Elevresa till modersmålsundervisning

Ditt barn kan ha rätt till elevresa med taxi för att ta sig mellan ordinarie skola och den skola där modersmålsundervisning sker, exempelvis om modersmålsundervisningen sker på en skola som ligger långt från skolan där ditt barn går.

Kontakt

Farhad Roashan
Administratör

Sara Edvardsson Ehrnborg
Enhetschef Centrum för flerspråkigt lärande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-26