Till innehållet

Rävlandaskolan 7-9

Rävlandaskolan 7-9 i Rävlanda är en grundskola med cirka 190 elever. Rävlandaskolan lägger stor vikt vid att vara en trygg skola med kunnig, engagerad personal och är en skola där alla känner alla.

Rävlandaskolan

Den natursköna miljön i Storåns dalgång bidrar till att skapa en trygg och harmonisk lärmiljö och möjliggör olika former av utomhusaktiviteter för eleverna.

Elevinflytande

Elevdelaktighet, demokrati och en god värdegrund är grundläggande begrepp i Rävlandaskolans verksamhet. Klassråd och elevråd hålls regelbundet och i årskurs 7 till 9 finns ett elevskyddsombud. I klassråden lyfts frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet. Vid behov tas frågorna vidare till pedagogernas arbetsplatsträff samt vårdnadshavarnas brukarråd. Rektor och pedagoger ansvarar för arbetet.

Brukarråd

Brukarrådet är gemensamt för årskurs 7 till 9 och består av representanter från vårdnadshavare och rektorer. Brukarrådet är en informations- och samverkanskanal som sammanträder två gånger per termin och lyfter skolutvecklingsfrågor, information och frågor som kommit upp på elevråd eller vid samtal med vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Malin Olsson Asp, rektor årskurs 7-9

Viveka Grimslätt, biträdande rektor årskurs 7-9

Malin Hansson, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27