Till innehållet

Anpassad skola

Anpassad skola är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom anpassad vuxenutbildning.

elev skriver

För elever i årskurserna 1 till 9 finns den obligatoriska skolformen anpassad grundskola. Träningsskola är en inriktning inom den anpassad grundskolan. Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter avslutad anpassad grundskola eller träningsskola. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år.

Anpassad grundskola
Anpassad gymnasieskola
Anpassad vuxenutbildning

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-04