Till innehållet

Helhetslyftet

Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka deras språkutveckling i svenska, förbereda dem för arbete och öka deras känsla av delaktighet i samhället. Från Härryda kommun beräknas 45 personer delta i projektet.

Många personer som kommit till Sverige från länder utanför EU/EES står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd i sin språkinlärning. Språk och arbete behöver gå hand i hand.

I Härryda kommun erbjuds projektet Helhetslyftet från verksamheten Härryda framtid. Så kallade förberedande jobbspår ska öka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden och språkstudier kombineras med yrkesorientering och praktik. Personerna ska också delta i gruppverksamhet, studiebesök och workshops

Projektet finansieras av EU:s asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners med verksamhet i 16 kommuner i Västra Götaland.

Helhetslyftet syftar också till ökad samsyn, samordning och samverkan mellan aktörer med ansvar inom integrationsområdet. Projektet pågår under tre år fram till sommaren 2025. 

EU:s logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen"

Kontakt

Klara Ferrara, arbetsmarknadshandläggare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09