Till innehållet

Idéslanten

Är du ung och har en idé till ett projekt eller en aktivitet? Då kan du söka stöd och pengar från Idéslanten. Det kan vara allt från en konsert, utställning, ett disco, LAN, workshops eller kurser.

Genom Idéslanten kan unga med idéer om aktiviteter söka pengar och utrustning för att genomföra dessa. Via Idéslanten får du hjälp med lokaler, utrustning, stöd från fritidsledare eller annat material som krävs för att din idé ska bli verklighet.

Vad krävs för att söka bidrag?

Idéslanten är riktade till unga i Härryda kommun, det skall drivas och genomföras av unga.

 • Alla projekt ska bygga på ungdomars initiativ och deltagande. Projektet ska drivas och genomföras av ungdomar.
 • Målgruppen som genomför projektet ska vara ungdomar i årskurs 6 till 20 år.
 • Det finns ingen begräsning på antal idégivare.
 • Projektet genomförs av och riktar sig till ungdomar i Härryda kommun.
 • Projektet ska helst genomföras i Härryda kommun.
 • Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.
 • Projektet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet.
 • Stöd ges inte till föreningar, politiska partier, skolor, kommersiell eller vinstdrivande verksamhet eller personer i rollen som anställd av Härryda kommun.
 • Eventuellt överskott av arrangemang skall återföras till idéslanten.
 • Härryda kommuns vapen och Fritid ungdoms symbol ska finnas med på allt marknadsföringsmaterial till projekt som finansieras av idéslanten.
 • Om förslaget innebär exempelvis nöjesresor ska ansvarig fritidsledare, tillsammans med idégivare, komma överens om hur resan medfinansieras. (till exempel egen insats, arbete på mötesplatsen eller lotteri).

Hur gör jag för att ansöka?

För att ansöka om stöd via Idéslanten behöver du kontakta en fritidsledare på någon av kommunens mötesplatser för unga och be en fritidsledare att hjälpa dig med att fylla i en ansökan. När du och fritidsledaren har gjort ansökan tar fritidsledaren den vidare till den styrgrupp som kontrollerar och godkänner ansökningar. Du blir sedan kontaktad när ansökan är godkänd.

Mötesplatser för unga

Kontakt

Alexander Asp, fritidsledare/metudutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-02