Lyssna

Ungdomsinflytande

I kommunen jobbar vi med ungdomsinflytande på flera olika sätt, bland annat med Ungdomsråd och Framtidsspaning. Om du är nyfiken och vill ha mer information, kontakta Fritidsledare Delaram Esmaeili, som har i uppdrag att jobba med demokrati- och inflytandefrågor för ungdomar.  


Framtidsspaningen - möjlighet till inflytande för ungdomar

Framtidsspaningen har blivit något av en tradition som nu har genomförts för sjätte året i rad. Under 2016 handlade framtidsspaningen om Landvetter södra och ungdomar i årskurs 9 på Önnerödsskolan spanade vid ett tillfälle, vid ett annat tillfälle var det ungdomar från samhällsprogrammet (år3) på Hulebäcksgymnasiet som spanade. Resultatet av spaningen presenterade ungdomarna för politikerna i kommunen. Den sammanställda rapporten av spaningen kan du läsa här nedan

Sammanställningen av Framtidsspaningen 2016PDF

Kommunutvecklarnas rapport 2015

Under några sommarveckor 2015 jobbade tre ungdomar med uppdraget att, utifrån bland annat Luppenkäten, undersöka hur det ser ut med trygghet och inkludering för unga i kommunen och vilka förbättringsområden som finns. Deras rapport kan du läsa här nedan

UngaPDFs trygghet och inkludering i Härryda kommun 2015PDF