Lyssna

Nattvandra och skapa en tryggare miljö för ungdomar!

Att nattvandra innebär att vuxna träffas för att gemensamt röra sig ute på fredags-och lördagskvällar och på så vis finnas till hands för ungdomar i deras verklighet.

Ibland räcker det med att gå en runda och visa att vuxna också är ute och rör sig på kvällarna. Det skapar trygghet, ger tillfälle till samtal mellan unga och vuxna men minskar också risken för till exempel skadegörelse.

Schema:

Nattvandring Mölnlycke PDF

Nattvandring LandvetterPDF

Rutiner:

MölnlyckePDF

LandvetterPDF

Tips och ytterligare information:

MölnlyckePDF

LandvetterPDF


Kontakt

Annis Pahlsen
Nattvandrare och schemaansvarig. Nås även via facebook.
annisp6@hotmail.com