Lyssna

Nattvandra och skapa en tryggare miljö för ungdomar

Att nattvandra innebär att vuxna träffas för att gemensamt röra sig ute på fredags-och lördagskvällar och på så vis finnas till hands för våra barn och ungdomar.

Vaddå nattvandring?

Du kanske tänker att detta gäller inte gäller mig - mitt barn hänger inte ute på kvällarna. Varför ska jag/vi då nattvandra?

Att nattvandra innebär att vuxna finns tillgängliga för barn och ungdomar på fredag- och lördagskvällar - när de är på väg hem från sena träningar, biobesök eller fester. Som nattvandrare finns du där ungdomarna är - du är synlig och tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs.

Att nattvandra är att bry sig

Det kan handla om att hjälpa till att kontakta någon, medla, plåstra om eller bara lyssna. Förutom motion och en trevlig kväll (och chans att lära känna andra föräldrar) kan denna insats göra stor skillnad för våra barn och ungdomar.

Alla klasser i årskurs 6-9 tilldelas en helg, fredag- och lördag kväll, per läsår, se schema nedan. En påminnelse på Facebook publiceras till den klass som ska nattvandra och vill gärna att den klass som nattvandrar taggar sig i ett inlägg för visa att vi finns och engagerar oss. Schemat innebär att du som förälder ställer upp en gång per läsår mellan klockan 20.45 till förslagsvis klockan 01.00 - visst hinner vi alla med det?

Schema:

Nattvandring Mölnlycke PDF

Nattvandring LandvetterPDF

Rutiner:

MölnlyckePDF

LandvetterPDF

Tips och ytterligare information:

MölnlyckePDF

LandvetterPDF


Kontakt

Annis Pahlsen
Nattvandrare och schemaansvarig. Nås även via facebook.
annisp6@hotmail.com