Fritid Ungdom

Här hittar du kontaktuppgifter till personal på Fritid ungdom

Tillförordnad Enhetschef:

Jan Wesa

073-2713470
Jan.Wesa@harryda.se

Fritidsledare:

Johan Sjöström
0704-67 50 71
johan.sjostrom@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Tefik Berisha
0732-702475
tefik.berisha@harryda.se
Ingår i Mölnlycke-teamet

Kristian Wintelycke
0704-675094
kristian.wintelycke@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Lars-Magnus (LM) Nyberg
0736-99 67 74
lars-magnus.nyberg@harryda.se
Jobbar på Fritid ungdoms kontor.

Sarmad Al Salhy
0707-67 51 94
sarmad.alsahly@harryda.se
Ingår i Mölnlycke-teamet

Maria Leosson
0732-31 67 27
maria.leosson@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Ann-Charlotte Fröjd Tjärnlund
0704-67 50 72
ann-charlotte.tjarnlund@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Charlotta Bane
0701-91 65 60
charlotta.bane@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Robert Zidek
0734-60 26 66
robert.zidek@harryda.se
Ingår i Mölnlycke-teamet

Delaram Wall
0732-316967
Delaram.wall@harryda.se
Jobbar med fokus på demokrati- och inflytandefrågor, bland annat med Ungdomsforum och arrangörsgruppen. Ingår i Mölnlycke-teamet

Göran Forsberg
0732-316605
goran.forsberg@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Albin Calås
0707-676823

Albin.calas@harryda.se
Ingår i team Härryda östra.

Hannah Billberg
0701-918392
Hannah.billberg@harryda.se
Ingår i Mölnlycke-teamet

Kontakt

Jan Wesa, t.f. Enhetschef
073-2713470
Jan.Wesa@harryda.se

Fritid Ungdom
Hönekullavägen 11
435 44 Mölnlycke