Kontakt
Lyssna

Utveckling av Råda säteri

Härryda kommun utvecklar Råda säteri som lokalt utflyktsmål, för att det ska bli känt och använt av fler. Följ utvecklingen här.

Råda säteri ägs av Härryda kommun. Fram till 2017 arrenderade kommunen ut större delen av fastigheten till ett fristående bolag som också hade ansvaret att utveckla området. Under de senare åren har bland annat parken och trädgården rustats upp och fått nytt liv, genom samarbeten med trädgårdskonstnärer och trädgårdsmästare Gerben Tjeerdsma.

Råda säteri har även sett både tillverkning av italiensk gelato och rostning av direktimporterade kaffebönor starta upp och bli till etablerade verksamheter. Men helheten och målbilden för Råda säteri har saknats. 2017 beslutade Härryda kommun att det var dags att ta ett samlat grepp om utvecklingen av det uppskattade området med dess byggnader – för att göra det känt och använt av fler.

Ett komplett utflyktsmål för lokalbefolkningen

Sedan 2018 har kommunen tagit tillbaka förvaltning och drift av hela fastigheten. Planen är att utveckla Råda säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – ska värnas och förstärkas. Samtidigt ska områdets svagheter – exempelvis otydlighet kring var du får vistas och vad du kan göra på olika platser – tas om hand, genom exempelvis bättre skyltning. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Visionen är ett levande Råda säteri, året om.

Aktuell information

Renovering av köket i västra flygeln

Januari-mars 2020 uppdaterar och förbättrar vi kök och tillagningsmöjligheter i västra flygeln. Under renoveringsperioden hittar du Trädgårdscaféet i mangårdsbyggnaden istället, där de kommer att servera varm lunch, smörgåsar och bakverk som vanligt. För uppdaterad information, se Instagram.com/rada.sateri.tradgardscafelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
När renoveringen är klar flyttar Trädgårdscaféet tillbaka till västra flygeln.

Inriktningsdokument Råda säteri

Den 19 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta inriktningsdokumentet för utvecklingen av Råda säteriPDF. Beslutet är viktigt för den fortsatta utvecklingen av området. Bland annat slår inriktningen fast att en restaurang bör finnas i mangårdsbyggnaden, när renoveringen av denna är klar. Läs mer i nyheten Tillgängligt, dynamiskt och relevant när Råda säteri utvecklas för framtiden.

Renovering av mangårdsbyggnaden

Under 2019 renoverades delar av det yttre på mangårdsbyggnaden på Råda Säteri. Södra fasaden är ommålad, fönster har bytts ut, stensockeln är iordningställd – och näst på tur är att balkongen ska få sig ett lyft. Planen är dessutom att trappor ska leda från sidorna på balkongen ner till terrassen på markplan, som de gjorde för hundra år sedan!

1930 revs de balkongtrappor som fram till dess knöt ihop balkongen med trädgården på Råda säteri. Arkivbild Härryda kommun.

Samtidigt har en grundlig undersökning av byggnadens interiöra ytskikt gjorts, för att bland annat få fram tidigare färgsättningar. Arbetet genomfördes med stöd av Länsstyrelsen. Läs mer i nyheten Färggrann historia framträder på Råda säteri

Förfrågningar om bröllop, fester eller andra bokningar som rör mangårdsbyggnaden på Råda säteri kan tyvärr inte tas emot under tiden som renoveringen pågår.

Förstärkning av väg

Under hösten 2019 har vi förbättrat och förstärkt grusvägen som går österut från allén, och som är viktig för flera av verksamheterna på området.

Sommardag på Råda inledde sommarsäsongen

Den 8 juni 2019 hölls evenemanget Sommardag på Rådalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det blev en kick-off för flera av de attraktioner som förgyllde sommaren på Råda säteri, bland annat barnteater, hantverksstuga, yoga, ridaktiviteter och kafé.

Trådgårdscafé invigt

Råda säteri Trädgårdscafé är på plats och har öppet klockan 11-16 varje dag. Läs mer om upphandlingen och kaféägaren i nyheten Nu våras det på Råda säterilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Pia Hedlund

Kontakt

Martina Johansson
besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se