Lyssna

Råda säteris historia 

Råda säteri

Fotograf: Anna Sigvardsson

Råda säteri består av en mangårdsbyggnad med flygelbygg­nader och tillhörande ekonomibyggnader. Här har människor vistats sedan flera hundra år tillbaka.

Råda säteri är en välbevarad och kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Dess skiftande och bitvis dramatiska historia börjar troligtvis på 1300-talet. Gränsen till Halland, som fram till 1658 var danskt, gick mycket nära Råda socken. Trakten härjades av återkommande strider och plundringar och Råda säteri brändes ner två gånger. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1772 av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. Den karolinska barocken rådde då i Sverige, vilket utmärks av en mangårdsbyggnad flankerad av flyglar och en mittaxel markerad av en lång, rak allé. Trädgård, allé och park ansågs vara lika viktiga som byggnaderna. Mycket av detta återfinns på Råda säteri.

Vi känner till dess ägare från andra halvan av 1700-talet och framåt. Många av dem har haft betydelsefulla poster i statens tjänst eller varit framgångsrika industriidkare och köpmän. Medlemmar av välkända släkter som Ulfsparre, Hamilton, Törngren, von Schwerin, von Essen, Lagerberg och Ekman har residerat på Råda. Sedan 1970 ägs Råda säteri av Härryda kommun. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda skyddsföreskrifter.

Råda Säteri 1912

Trädgårdens historia

Hur trädgård och odlingar har sett ut under Rådas första århundraden vet vi inte. På 1600-talet blev den franska barockträdgården förebild och kom att prägla svensk herrgårdsmiljö under större delen av 1700-talet. Denna mycket formella stil avlöstes av sin motsats, den engelska parken, med den orörda naturen som modell. På Råda säteri finns drag av båda.

Genom seklerna har Råda säteris ägare förändrat trädgård och odlingar efter intresse, behov och rådande strömningar. Från 1776 och framåt kan vi följa större ändringar genom kartor och uppmätningar, från 1900-talet även i fotomaterial.

I den inhägnade kålgården, det gamla namnet för köksträdgård, odlades inte bara kål och rovor utan också morötter, lök, ärter, bönor och kryddväxter. Råda har säkerligen haft en kålgård och kanske fruktträd och bärbuskar långt innan prydnadsträdgården kom till.

Under senare delen av 1800-talet och några årtionden in på 1900-talet fanns stora grönsaks-, frukt- och blomsterodlingar på Råda, på friland och i flera växthus. Grönsaker och frukt såldes på torget i Göteborg och Råda hade egen blomsteraffär i staden. Jordbruket drevs vidare till 1975.

Efter en lång Törnrosasömn har Råda säteris trädgård de senaste åren väckts till liv igen. Köks- och prydnadsträdgård blomstrar. Och många vill komma och uppleva Rådas historiska vingslag i den vackra omgivningen.

Kontakt

Martina Johansson
besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se