Kontakt
Lyssna

Projekt Råda park och trädgård

Mellan åren 2012 till 2014 genomfördes en större upprustning av parken och trädgården på Råda säteri. Med hjälp av EU-finansiering kunde trädgården åter blomstra.

Om projektet

Området kring Råda säteri nyttjas av föreningar och företaga­re och har blivit en alltmer omtyckt plats för besök, fritidsaktiviteter och avkoppling men också för rehabilitering.

Som ett led i att utveckla säteriets park- och trädgårdspotential som turistmål och att locka fler besökare till Råda säteri startades under 2012 LEADER-projektet Råda park och trädgård. Målet med projektet var att arrangera flera årligen återkommande aktiviteter som lockar såväl föreningar, företag, allmänheten och turister. Inom projektet har köksträdgård och perennrabatter anlagts samt har ett växthus uppförts. Dessutom har även ett pedagogiskt material om växter, djur och natur för skolklasser och andra besökande barn tagits fram.

Projektet var finansierat av Härryda kommun och LEADER-programmet Göteborgs Insjörike. Många av aktiviteterna och det praktiska arbetet inom projektet har utförts av ideella krafter: praktikanter, studenter, privatpersoner och föreningar. Utan dessa hade projektet inte lyckats så väl som det har gjort.

Projektet avslutades hösten 2014. 

Terrassplantering

På ett foto i boken Svenska Trädgårdskonsten från 1931 kan man se hur den östra delen av översta terrassen såg ut, med ett flertal s.k. tapetgrupper och blomster­lister. På samma plats har nu två blomrabatter anlagts, en längs muren och en i mitten av terrassen.

Författaren och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström har ritat rabatterna och gjort förslaget till växterna. Söndagen den 24 augusti 2014 invigdes så den nya terrassplanteringen av kommunalrådet Annette Eiserman-Wikström och trädgårdsdesignern Hannu Sarenström.

Köksträdgården

Historiska grönsaker och kryddor samsas med nya och annorlunda växter. Fotograf: Anna Sigvardsson

Köksträdgården

Under senare delen av 1800-talet och några årtionden in på 1900-talet fanns stora grönsaks-, frukt- och blomsterodlingar på Råda, på friland och i flera växthus. Grönsaker och frukt såldes på torget i Göteborg och Råda hade egen blomsteraffär i staden.

Den nya köksträdgården invigdes på Trädgårdsdagen den 4 maj 2014. Grönsaker och kryddor från mormorsträdgården samsas med nya och annorlunda växter, från till exempel Asien. Här ska man även kunna bedriva viss pedagogisk verksamhet. Barnen och eleverna ska kunna gå runt och bekanta sig med de olika växterna, lära sig namn på några kryddor och grönsaker, se skillnaden på odlad och vild morot eller titta på hur bin arbetar i en bikupa med väggar av glas.

Växthuset används både för odling och kursverksamhet

Växthus

En del av aktiviteterna inom projektet handlade om att bedriva olika kurs­verk­­samheter, fram­tagande av natur­upplevelse­­program för skol­klasser och diverse före­läsningar. För att kunna bedriva dessa typer av verksam­­heter behövdes det en lokal där man både kunde ha föreläsningar och horti­kulturella kurser. Då det tidigare funnits många växthus på Råda säteri, återuppbyggdes ett växt­hus på ungefär samma plats där ett tidigare växthus legat, och som i framtiden kan fungera både som kurslokal och för odling av växter till trädgården.