Lyssna

Strategier och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning

Kommunfullmäktiga beslutade den 15 oktober 2020 att anta förslaget till strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021. Kommunfullmäktiga besluttade även om övergångsbestämmelser som innebär följande:
Första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler, andra halvåret 2021 enligt förslaget till nya regler.

Mer utförlig information angåene övergångsbestämmelserna kommer i början på november.

Kontakt

Andreas Høgfeldt föreningsutvecklare
031-724 64 59
andreas.hogfeldt@harryda.se

Relaterad information