Utan titel

© Rousela Åhs/Bildupphovsrätt 2020

Plats: Ridå, Stora salen, Mölnlycke kulturhus
Konstnär: Rousela Åhs
Placeringsår: 1990

Ridån skänktes till Härryda kommun av Mölnlycke AB i samband med invigningen av Mölnlycke kulturhus.