Utan titel

© Pia König. Foto Anna Sigvardsson

Plats: Barrskogens förskola, Mölnlycke
Konstnär: Pia König
Placeringsår: 2017

”Skulpturerna som är placerade i två grupper är tänkta som enskilda objekt och är därför placerade på var sin sten. Färgerna varierar, ibland för att förstärka dess innehåll – ibland för att uppnå det motsatta. Jag vill att de ska fungera som startpunkten för en fantasifull berättelse.”

De små skulpturerna "föreställer": Tält för cirkus, Kupa för bi, Elefantens byxa, Trappa med glid, Två toppar, Stort och litet träd samt Låda och rör.

https://piakonig.wordpress.com/ Länk till annan webbplats.