Unreal Estate

© Fredrik Norén/Bildupphovsrätt 2019. Foto Fredrik Norén

Plats: Entrén till Landvetters centrum
Konstnär: Fredrik Norén
Placeringsår: 2017

I Fredrik Noréns uppdrag för entrén till Landvetters centrum fanns två platser markerade för konstgestaltning. Förutom Unreal Estate som finns längsmed bullervallen i början av Härrydavägen har Fredrik också gjort konstverket Around som står i rondellen i början av Härkeshultsvägen.

Fredrik beskriver sitt konstverk Unreal Estate som "En målerisk skulptur som illustrerar möjligheter och begränsningar."

www.fredriknoren.com Länk till annan webbplats.