Trollbuller och Trollbollar

© SIMKA/Bildupphovsrätt 2019

Plats: Stenbrottet, Djupedal, Mölnlycke
Konstnär: SIMKA - Simon Häggblom och Karin Lind
Placeringsår: 2018

Uppdraget till konstnärsduon SIMKA - Simon Häggblom och Karin Lind – var att utföra en konstgestaltning för ett trafikbullerskydd. Förutom att utgöra en väl sammanhållen helhet och binda ihop den nya bebyggelsen i området med den befintliga, skulle bullerplanket också få sticka ut och upplevas som ett "uttryck i tiden".

”Ett bullerplank i klarrött – som en linje – som slingrar sig genom området längs vägrenen och upp på jordvallen, och som skapar kontrast i alla årstider och väderväxlingar… Här och var sker oväntade avbrott i form av skulpturer på pelare som tittar fram ovanför planket när man färdas längs med Benarebyvägen. Dessa skulpturer i form av stora bollar i ett svartvitt optiskt mönster lyser på kvällen och kan upplevas som stora ögon. En del ´Trollbollar´ lyser upp skogsdungen vid den äldre bebyggelsen och skapar ett nytt möte med naturen långs gång- och cykelvägen i det nybyggda området.”

www.simka.se Länk till annan webbplats.