Tro, hopp och kärlek

© Helen Molin/Bildupphovsrätt 2019

Plats: Bygården, Landvetter
Konstnär: Helen Molin
Placeringsår: 2017

Skulpturen som tidigare stod på Landvettersskolans gård och var klädd med glittrande spegelbitar har gjorts om och är nu placerad på äldreboendet Bygården. Då spegelglaset påverkades av både väder och vandalisering och det till slut blev för omfattande att restaurera, blev konstnären tillfrågad om hon kunde tänka sig att använda sig av betongstommen och utveckla ett nytt koncept för Bygården.

"Det kändes som en rolig utmaning och jag gick igång på tanken att gå från barn och skolmiljö till äldre och äldreboende. Tänkte på tidslinjen, livet, växande, livserfarenhet, den röda tråden, utveckling och de gemensamma nämnarna i att vara barn och att bli gammal; med behovet av att bli omhändertagen men ändå få vara självständiga individer."

https://www.helenmolin.se/ Länk till annan webbplats.

© Helen Molin/Bildupphovsrätt 2019. Del av skulpturen Tro, hopp och kärlek