SkogaSigne

© Elina Metso/Bildupphovsrätt 2020. Foto Anna Sigvardsson

© Elina Metso/Bildupphovsrätt 2021. Foto Annika Ingeltorp

Plats: Hindås
Konstnär: Elina Metso
Placeringsår: 2019 och 2021

Det ursprungliga konstverket är en av tre muralmålningar i kommunen som ingick i projektet "Artscape Saga". Projektet pågick 2018-2019 och var ett samarbete mellan Artscape och tolv kommuner i GR-regionen. Sammanlagt målades 34 verk av 27 konstnärer i dessa kommuner.

Artscape är en ideell organisation som arbetar för att göra konsten tillgänglig i den urbana miljön. De samarbetar med både svenska och internationella konstnärer och har genomfört flera större projekt i Sverige. "Artscape Saga" är Artscapes första projekt där konstnärer har fått förhålla sig till ett uttalat tema i sina val av motiv. Temat var folksagor från världens alla hörn och varje konstnär fick arbeta utifrån en saga för varje verk.

Elina Johansson Metso gjorde sin målning på en stödmur nedanför Hindås skola. Hennes målning utgick från en workshop tillsammans med Hindåsbor och byggde på en berättelse från orten om SkogaSigne.

Sommaren 2021 blev målningen av misstag sanerad och Elina fick i uppdrag att göra en ny målning som hon fick tolka fritt utifrån samma berättelse om SkogaSigne. Den nya målningen blev klar i september 2021 och skapades då med lite fler färger.

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
031-724 64 32
margreth.tallvid@harryda.se