Sagan

© Börje Wahlström/Bildupphovsrätt 2019. Foto Anna Sigvardsson

Plast: Landvetters centrum
Konstnär: Börje Wahlström
Placeringsår: 2007

Börje Wahlström skriver att han är "en trött gammal skulptör som lagt mejslar och klubbor på hyllan." Skulpturgruppen har han gett namnet Sagan. "I sagan är allt möjligt." Skulpturen består av tre objekt - en häst i röd granit, en trappa i granit och trä samt ett granitklot och finns placerad i början av Länsmansparken.

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
031-724 64 32
margreth.tallvid@harryda.se