Ormsten

© David Scarff

Plats: Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
Konstnär: David Scarff
Placeringsår: 1995

När Hulebäcksgymnasiet ritades gavs förslag på olika innehåll i de tre gårdarna mot ån. När sedan platser för den offentliga konsten diskuterades, föll valet bl a på de tre gårdarna. David Scarffs ”Ormsten” hamnade på gården närmast idrottshallen. David hade länge gått och tittat på en sten av norsk Fåvang-skiffer från Gudbrandsdalen som förvarades på ett svenskt stenhuggeri. Och när han fann det rätta tillfället att köpa stenen var saken klar. Med minimalt ingrepp i stenen hålls den fast av tre slingrande armar av målat gjutjärn från vardera sidan - och där har den sedan fått åldras vackert och skiftar i olika färgnyanser.