Gjutjärnsgubben

© Tilda Lovell/Bildupphovsrätt 2019

Plats: Landvetters centrum
Konstnär: Tilda Lovell
Placeringsår: 2003

Skulpturen ingår i en skulpturfamilj om sju mindre gjutjärnsskulpturer placerade på granitpelare i Landvetters centrum. Från början var dessa placerade längsmed ett par gångstråk. Tanken var bland annat att låta ett antal mindre skulpturer bidra till att skapa en mer sammanhållen centrummiljö. Men när centrum förtätades med nya byggnader för bostäder, butiker och ett nytt kulturhus omkring 2015 flyttades skulpturerna. De är nu placerade i två grupper vid var sida om den stora centrumparkeringen.

www.tildalovell.se Länk till annan webbplats.