Fritt fall

© Maria Ängquist Klyvare/Bildupphovsrätt 2019

Plats: Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
Konstnär: Maria Ängquist Klyvare
Placeringsår: 2005

"Vi består till 67% av vatten. Vi börjar våra liv i vatten och vi längtar alltid tillbaka. Bilden visar min son Theo, 17 år som står på händerna i vatten - tyngdlös som om han var fritt svävande.

Jag ville i förslaget arbeta med tankar kring att våga släppa greppet. Det kan vara att våga bli vuxen och lämna barndomens relativa ansvarslöshet och trygghet. Att våga släppa greppet kan också vara att våga leva med allt vad det innebär av smärta men också av glädje och tillfredställelse.

Konstverket handlar även om att befinna sig mellan tillstånd, som Theo, med halva kroppen i luften och halva under vatten - mellan två element. Det kan vara att befinna sig mellan att vara vuxen och att vara barn men även som förslaget, mellan ute och inne.

Bilden har flera dimensioner och tål att fundera kring. Pixlingen gör att bilden inte blir uppenbar direkt och motivet är möjligt att tyda på mer än ett sätt. Den komplexiteten tycker jag att ett offentligt konstverk ska ha."

www.mariaklyvare.se Länk till annan webbplats.