En väv av vågor

©Mats Olofgörs /Bildupphovsrätt 2021

Plats: Massetjärn/Mölnlycke fabriker
Konstnär: Mats Olofgörs
Placeringsår: 2021

"För platsen invid Massetjärn, som är en del av Mölndalsån och vars flöde var förutsättningen för Mölnlyckefabrikens läge, har jag utformat en skulptur vars vågformer flätar sig så att de även får karaktären av en väv, vilket var vad man till en början producerade i fabrikerna. Min avsikt var att utforma en skulptur med ett starkt eget uttryck men som också kan vara associativ med både virvlande vattenvågor och en böljande väv.

Skulpturen, som utförts i spegelpolerat rostfritt stål, har en mycket reflekterande yta vilket gör att dess böljande former ständigt tecknar sig i olika mönsterbilder beroende på betraktningsvinkel, tid på dygnet och årstid.

Utifrån mitt formspråk, att laborera med repetitiva former och mönster, har jag här arbetat med 15 identiska vågelement där varannan har vänts så att ett öppet mönster bildas. Detta gör att olika ljusschattering tecknar sig utifrån väder och ljusförhållanden. Men framförallt så kommer skulpturen att spegla sin omgivning i ständigt skiftande färger och bilder."

http://olofgors.nu Länk till annan webbplats.