Dioriten

© Lore Nynnell/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Anna Eggert

Plats: Säteriskolan, Mölnlycke
Konstnär: Lore Nynnell
Placeringsår: 2016

"Skulpturen Dioriten finns på Säteriskolans gård. Dagtid som rekreationsplats för eleverna 6-11 år och utanför skoltid som uppehållsplats för allmänheten. Skulpturen är utför i Dioritsten med måtten H 90 - 50 cm, B 90-80-60 cm, L 300 cm.

Verket skulle samspråka med den befintliga miljön, inte minst med två välvuxna ekar som finns på platsen. Verket har en öppen och fri uttrycksform med möjlighet för många tolkningar, det inspirerar till lek och fantasi, och tål användning. På platsen finns också 5 plattor tillverkade i Dioritsten 40x40x5 cm med olika motiv inristade, dessa ersatte 5 befintliga betongplattor, och skapar en bra helhet som ett komplement till skulpturen."

http://nynnell.se Länk till annan webbplats.