Arton

©Lars Kleen/Bildupphovsrätt 2019. Foto Jan Kwarnmark

Plats: Mölndalsån, Mölnlycke centrum
Konstnär: Lars Kleen
Placeringsår: 2002

"Arton är en grupp huskroppar. De står i Mölndalsån. De olika nivåerna i vattnet ger skulpturen olika uttryck. Vid lågvatten liknar gruppen en samling höghus och vid högvatten kanske en översvämmad by."

Grunden för Lars Kleens idé var att utnyttja de stora nivåskillnaderna mellan hög- och lågvatten i ån: Genom höjdskillnaderna förändras konstverket ständigt. Vad konstverket föreställer vill konstnären helst överlåta till betraktaren att uttyda. Alla tolkningar är lika sanna. Men många har kommit att se konstverket som just en vattenmätare.

©Lars Kleen/Bildupphovsrätt 2019

©Lars Kleen/Bildupphovsrätt 2019