Around

Foto: Fredrik Norén

© Fredrik Norén/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Fredrik Norén

Plats: Rondellen i början av Härkeshultsvägen, Landvetter
Konstnär: Fredrik Norén
Placeringsår: 2017

I Fredrik Noréns uppdrag för entrén till Landvetters centrum fanns två platser markerade för konstgestaltning. Förutom Around som står i rondellen i början av Härkeshultsvägen har Fredrik också gjort konstverket Unreal Estate som löper längsmed bullervallen i början av Härrydavägen.

"Skulpturen Around illustrerar två funktionsobjekt under påverkan av yttre omständigheter. Verket uppvisar formförändringar direkt relaterade till den rondell objekten placerats i."

www.fredriknoren.com Länk till annan webbplats.