Lyssna

Around

Foto: Fredrik Norén

© Fredrik Norén/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Fredrik Norén

Plats: Rondellen i början av Härkeshultsvägen, Landvetter
Konstnär: Fredrik Norén
Placeringsår: 2017

I Fredrik Noréns uppdrag för entrén till Landvetters centrum fanns två platser markerade för konstgestaltning. Förutom Around som står i rondellen i början av Härkeshultsvägen har Fredrik också gjort konstverket Unreal Estate som löper längsmed bullervallen i början av Härrydavägen.

"Skulpturen Around illustrerar två funktionsobjekt under påverkan av yttre omständigheter. Verket uppvisar formförändringar direkt relaterade till den rondell objekten placerats i."

www.fredriknoren.comlänk till annan webbplats

Kontakt

Margreth Tallvid, planeringsledare
031-724 64 32
margreth.tallvid@harryda.se