Kulturpris och kulturstipendium

Kommunen delar varje år ut ett kulturstipendium och ett kulturpris. Stipendiet är avsett som stöd och uppmuntran för fortsatt utbildning och utveckling. Priset är ett bevis på uppskattning för lång och trogen insats inom kulturområdet.

Härryda kommuns kulturstipendium 2021

Arvid Olson, som uppmuntran och stöd till fortsatta studier av en ung begåvning som med öppet sinne och nyfikenhet utforskar musikens många områden och möjligheter på ett kreativt sätt.

Härryda kommuns kulturpriset 2021

Marie Hurtig, som genom ett mångårigt och hängivet engagemang förmedlat kunskap till såväl unga som äldre och skapat förståelse och intresse för kommunens kultur- och naturhistoria.