Till innehållet

Historia

Härryda kommun har genom åren fått ett antal verk av Endre Nemes donerade till sig. De visas under vissa perioder i Nemeshallen, Mölnlycke kulturhus.

Modeskaparen (1981), Endre Nemes. Bild beskuren.

Endre Nemes konst i Härryda kommun

I början av 2004 fick Härryda kommun ta emot en donation av Endre Nemes konst från konstnärens familj. Dessa verk har funnits i kommunen sedan 1985 och var från början en deposition som reglerades i ett avtal mellan kommunen och Endre Nemes strax före konstnärens bortgång.

2011 fick kommunen ta emot ytterligare en donation Nemesverk, den här gången från Endre Nemes stiftelse. Verken visas årligen i konsthallen. Där emellan visas andra utställningar av etablerade konstnärer.

Konsthallen kallas sedan huset invigdes 1990 för Nemeshallen.

Utsmyckning av det planerade kulturhuset i Mölnlycke

Dåvarande kulturchefen Peter Kadar, var liksom Endre Nemes, född och uppvuxen i Ungern. Han tog 1984 kontakt med konstnären för att diskutera en offentlig utsmyckning för det planerade kulturhuset i Mölnlycke. Det hela resulterade i att konstnären bestämde sig för att deponera ett antal konstverk i kommunen under en period av 15 år, med möjlighet till förlängning. Tanken att depositionen så småningom skulle kunna omvandlas till en donation fanns redan från början hos Nemes.

Konstnärlig gestaltning i Härrydaskolan

Endre Nemes hade haft en del uppdrag i Härryda kommun redan innan Peter Kadar kontaktade honom. Dessa uppdrag hade säkert en viss betydelse för de båda donationerna. Endre Nemes nära samarbete med arkitekten Lennart Kvarnström, som under ett antal år arbetade som byggnadskonsulent i kommunen, ledde till att Nemes fick göra en konstnärlig gestaltning i Härrydaskolan när den byggdes 1957-1958. I skolans lokaler inrymdes en medborgarsal där Nemes utförde en väggmålning i stucco lustro.

Donation från familjen Runfors

Genom Lennart Kvarnström fick Endre Nemes kontakt med Gunnar Runfors som var rektor och ledande politiker i dåvarande Råda kommun (Mölnlycke). Runfors var också med och bildade Göteborgs Förorters Förbund (som senare blev Göteborgsregionens kommunalförbund) där han en tid också var ordförande. Han var även landstingspolitiker och i alla dessa uppdrag hade han kontakt med såväl Kvarnström som Nemes.

När Gunnar Runfors hastigt avled endast 65 år gammal framförde hans familj en önskan att de som ville skicka blommor istället kunde lämna en gåva till Runfors minne. För dessa pengar kunde familjen Runfors så småningom donera ett antal verk av Endre Nemes till den nya vårdcentralen i Mölnlycke, där dessa konstverk fortfarande hänger.

Endre Nemes på Wikipedia. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-15