Lyssna

Träna på behörigt avstånd

Det finns nya rekommendationer om idrottsaktiviteter och samlingar för föreningar. Samtidigt som det är bra att motionera och träna är det viktigt att göra fysiska och sociala aktiviteter på ett sätt som inte riskerar spridning av det nya coronaviruset.

Detta gäller alla föreningar

 • Det är förbjudet med samlingar på fler än 50 personer.
 • Skjut upp årsmöten och föreningsstämmor om det är möjligt.
 • Undvik andra möten eller genomför dem digitalt.
 • Håll avstånd till varandra i föreningslokaler, på idrottsplatser både utomhus och inomhus, på gym och i andra träningslokaler.

Detta gäller idrottsföreningar

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare.
 • Om möjligt håll träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Skjut upp matcher, tävlingar och cuper.
 • Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera att sprida smitta kan aktiviteterna hållas. Om det inte går bör de ställas in.
 • Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer.
 • Begränsa antalet åskådare. Undvik trängsel.
 • Undvik icke nödvändiga resor i samband med idrottsutövande.
 • Undvik att byta om i allmänna omkädningsrum.