Tälta i naturen

I enlighet med Allemansrätten får du tälta något enstaka dygn i naturen, men i Härryda kommun är det tältförbud på de allmänna badplatserna och i de flesta av naturreservaten.