Ridstigar 30 kilometer

Ryttarna i Härryda kommun har tillgång till cirka 30 kilometer anlagda ridstigar varav fem kilometer går inom kommunen och via några av dem når man ytterligare 25 kilometer i Mölndals respektive Göteborgs kommuner.

Ridstigen i Tahult. Foto Emma Nevander

Ridstigarna slingrar sig naturskönt och kan också användas av motions- och friluftslivet. Genom att ryttarna använder ridstigarna undviks markslitage hos privata markägare.

Ridstigar i Landvetter

Mellan Gamla prästvägen och Grönsångarevägen samt inne i Gallhålans naturreservat.

Ridstigar i Mölnlycke

Längst in på Hårskerödsvägen över mot Thulebo samt mellan Råda säteri via Råda Hill in mot Delsjöområdet.

Hästen är ett flyktdjur, oförutsedda händelser kan skrämma hästen. Var därför uppmärksam på din omgivning och håll säkerhetsavstånd.

På kartan nedan hittar du ridstigar