Storåns (Lygnerns) vattensystem

Gingsjön, Hällingsjö

Lättillgänglig metsjö. Naturligt bestånd av gädda, abborre och ål.

Storåns övre fiskevårdsområde, Rävlanda

Kortfiske inom anvisat område. Fisk: gädda, abborre, laxöring och mört.

Fiskekort säljs av:
Sven Johansson, 0301-444 36 

Kontakt

Föreningsservice
031-724 61 00 efter kl 13
fritid@harryda.se

Fiskekort
Kontaktperson för köp av fiskekort med mera hittar du under respektive sjö/vattendrag.