Lyssna

Mölndalsåns vattensystem

Rådasjöns och Stensjöns fiskevårdsområde

Omfattar Rådasjön, Stensjön och Vällsjön.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre, lake, nors, siklöja och mört. I Rådasjön och Stensjön gäller sportfiskarnas "gula kort". I Vällsjön allmänt fiske. Gula kortet gäller även i Mölndals centrum och i Göteborg.

Fiskeförbud mellan "Kråkan" och Stensjön.

För information, ring Sportfiskarna, 031-19 88 20

"Gula kortet" säljs bland annat av Mölnlycke Cykel & Sport, 031-88 00 46.

Mölndalsåns fiskevårdsområde

Västra sektionen (Råda och Landvetter)
Fiskevatten i Mölndalsån från Rådasjön till Härryda sockengräns, inklusive Landvettersjön, Agntjärn, Stora och Lilla Hålsjön och Stora och Lilla Brasetjärn.

Naturligt bestånd av gädda, abborre, lake, ål, sutare, öring och mört samt mindre bestånd av flodkräftor i Stora och Lilla Hålsjön. Endast handredskap får användas.

Fiskekort säljs av Mölnlycke Cykel & Sport, 031-88 00 46 och på iFiske.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKräftfiske ingår inte i fiskekortet.
Kontaktperson: Rolf Johansson, 0705-11 12 77


Östra sektionen (Härryda socken)

Omfattar framför allt Mölndalsån uppdelat i en flugfiskesträcka och en sträcka där man även får spinnfiska och meta.

Fiskekort säljes på Hindås guld & silversmedja tel: 0301-106 11 alt. 0705-29 29 29 och på gården i Rya sand tel: 0301-302 00. Fiskeregler erhålls vid köp av fiskekort
Kontakt: Jack Olsson: 0301-106 110705-29 29 29
 

Stora Härsjöns fiskevårdsområde i Härryda

Omfattar sjöar kring Härskogens friluftsgård, bland annat Härsjöarna, Hornasjön, Blomman, Blommatjärn och Långetjärn. Ett naturligt bestånd av gädda, abborre och ål i Stora Härsjön. I Lilla Härsjön, Blomman och Långetjärn finns gott om abborre, även vid vinterfiske. Årligen isätts regnbåge och öring i området.

Fiskekort säljs hos Shell, Hulan i Lerum.
Kontakt: Håkan Karlsson, 0301-300 21 eller Jan-Olof Fransson, 031-26 14 04.


Västra Nedsjöns fiskevårdsområde i Hindås

Västra Nedsjön ansluter till Östra Nedsjön, varifrån tillrinning sker. Större delen av sjön upplåtes nu för fritidsfiske med vissa restriktioner beträffande öring- och rödingfiske. I dag kan stor gädda, abborre, mört, sutare och siklöja fiskas.

Fiskekort säljs av Hindås campings bensinstation och reception och Hindåsgården.
Kontakt: Anders Olsson, 0301-108 21

Buasjöns fiskevårdsområde

I Buasjön, som är en mindre sjö i anslutning till Nedsjöarna i Hindås, finns gädda och abborre.

Fiskekort säljs av Anders Olsson, 0301-108 21.
Kontakt: Sven-Olof Benjegård, 0301-104 67.

Östra Nedsjöns fiskevårdsområde

Sjön är känd och var av riksintresse för sitt rödingbestånd, vars storlek numera är tveksam. Sjön är stor och lättåtkomlig. Kanot kan hyras av Hindås kanotklubb.

Tillgång till gädda och abborre är god. En stam av öring samt siklöja finns. Ursprunglig stam av röding, som bedöms som mycket svårfångad. Nyinplanterad röding.

Fiskekort säljs på Hindåsgården, av Berit Jungegård, Tullebo, 0301-113 89 och Bengt Karlsson, 0301-190 55.
Kontakt: Dan Nord, 0301-190 24 eller Bengt Karlsson, 0301-190 55

Ballasjöns fiskevårdsområde

En artrik fiskesjö med gädda, abborre, mört, sutare, karp, ål, bäckröding och utsatt regnbåge. Fiskekort och information: Leif Andersson, 033-28 56 76

Kontakt

Föreningsservice
031-724 61 00 efter kl 13
fritid@harryda.se

Fiskekort
Kontaktperson för köp av fiskekort med mera hittar du under respektive sjö/vattendrag.