Fiska i sjön

I Härrydas många sjöar har fritidsfiskaren inga problem med att hitta vatten för sin fiskelycka.

Genom att medverka till att fiskevårdsföreningar bildats har kommunen säkrat fisket för allmänheten i ett stort antal sjöar och vattendrag.
Notera att fiske i småsjöar och tjärn inte ingår i allemansrätten.

Fiske i Rådasjön
Foto: Rose-Marie Rydsbo  

Fiskekort

Fiskekort säljs hos Fiskevårdsföreningar, i vissa butiker och digitalt,