Lyssna

Boka lokal

Härryda kommun hyr ut idrottsanläggningar och idrottslokaler i skolor på kvällar och helger till kommunens föreningar, privatpersoner och företag. Du kan boka ett enstaka tillfälle eller en stående tid varje vecka.

Begränsad möjlighet att boka lokal under pandemin

Regering och ansvariga myndigheter rekommenderar kommuner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd för att minska smittspridningen av covid-19. Därför hyrs lokaler i dagsläget ut endast för föreningsverksamhet för barn- och ungdomar som är födda 2002 eller senare och utövare som ägnar sig åt yrkesmässig idrott. Bokningar av kommunens lokaler för annat ändamål är stängda.

Beslutet gäller fram till och med 16 maj och kan komma att förlängas.

Redan bokade tider i inomhusanläggningarna för personer födda 2002 eller tidigare kan tyvärr inte användas under den aktuella perioden. Kommunen kommer inte fakturera för dessa bokningar.

Folhälsomyndigheten: Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Skicka bokningsförfrågan i bokningschemat

För att boka en lokal behöver du skicka en bokningsförfrågan i bokningsschemat. Tiden är bokad när du fått en bekräftelse från Föreningsservice.

Vem som helst kan skicka bokningsförfrågan för att hyra lokal efter den 16 maj med reservation för att dessa bokningar kan komma att ställas in om ytterligare restriktioner införs eller förlängs.

Verksamheten måste bedrivas på ett smittsäkert sätt

När förening eller yrkesmässiga idrottsutövare hyr kommunens lokaler har kommun, förening och de personer som nyttjar lokalen ett ansvar att förhindra spridningen av covid-19.

Kommunen ansvarar för

 • att informera om lokalens maxantal.
 • att ordna skyltar och markeringar för in- och utpassering.
 • att endast hyra ut kommunens idrottshallar, ishall och andra bokningsbara lokaler till verksamhet som riktar sig till de som är födda 2002 eller senare samt utövare som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.
 • städning.

Den förening eller yrkesmässig idrottsutövare som hyr lokalen ansvarar för

 • att säkerställa att lokalens maxantal inte överskrids.
 • att eventuella markeringar och instruktioner för lokalen följs.
 • att lokalen endast används till yrkesmässig idrott eller verksamhet som riktar sig till de som är födda 2002 eller senare.
 • att verksamheten i övrigt bedrivs på ett smittsäkert sätt.

Idrottsutövare ansvarar för

 • att ofta och noga tvätta händerna.
 • att hålla avstånd till andra.
 • att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom som kan tyda på
  covid-19.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som har tillsynsansvar. Detta betyder att Länsstyrelsen oanmäld kan komma att besöka lokalen och kontrollera smittsäkerheten. Om idrottsutövare eller de som hyr lokalen brister i sitt smittskyddsansvar kan kommunen komma att tillfälligt stänga lokalen för viss typ av verksamhet.

Hyra en samlingslokal

I kommunen finns både förenings- och kommunägda lokaler att hyra för olika ändamål. Vi har sammanställt några lokaler som finns, hur stora de är och alla kontaktpersoners telefonnummer på sidan Hyra samlingslokal